asansör firmaları

Ana Sayfa/Tag: asansör firmaları

Asansör Servisi

2020-07-06T00:18:01+03:00

ASANSÖR SERVİSİ Kullanmakta olduğumuz asansörler çalıştığı ortama ve niteliğine göre değişim göstermekte ve kendi alanlarında çalışma sistemleri ve kapasiteleri ile farklılıklar göstermektedir. Asansör çeşitlerini ana başlıklar altında yük asansörü, insan asansörü, sedye asansörü, engelli asansörü, servis asansörü ve araç asansörü olarak sınıflandırabiliriz. Asansörlere müdahalede temel farklılıklar çalışma sisteminde ortaya çıkmaktadır.  Hidrolik, makine daireli, palangalı ve benzeri sistemlerde ortak arızalar olduğu gibi uzmanlık gerektiren arızalarda oluşabilir. Asansör servis hizmetleri için sizlere bu alanda özel ilgi ve tecrübesi ile yardımcı olabilecek, firmamız tarafından oluşturulan özel ekipler bulunmaktadır. Elf Asansör garantisi altında yetiştirilen profesyonel ve konuya hakim olan ekip personelimiz ile asansör servisi hizmetlerinde [...]

Asansör Servisi2020-07-06T00:18:01+03:00

Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği

2020-07-05T23:59:20+03:00

ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ. Asansör Bakım Ve İşletme Yönetmeliği Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 18/11/2008 Resmi Gazete Sayısı : 27058 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin hizmete alındıktan sonra çevrenin, insanların ve canlıların sağlık ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak üzere; işletilmesi, bakımı ve yıllık kontrolleri için uyulması gereken kuralları belirlemektir. Kapsam Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) kapsamında monte edilmiş asansörleri ve aynı Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce monte [...]

Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği2020-07-05T23:59:20+03:00