ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ

Asansör Bakım Ve İşletme Yönetmeliği

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Resmi Gazete Tarihi : 18/11/2008

Resmi Gazete Sayısı : 27058

BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin hizmete alındıktan sonra çevrenin, insanların ve canlıların sağlık ve güvenliğini […]